Zdroj: http://www.yorkshireclub.cz/index.php?a=klubova-vystava-24.3.2024  •  Vydáno: 16.1.2024 13:17  •  Autor: fannynka

Klubová výstava 24. 3. 2024

Klubová výstava 24. 3. 2024Klubová výstava Praha
Propozice

 

 

se konaná neděli,

dne 24.03.2024 

H O T E L „S v o r n o s t“ 

Novozámecká 28Praha– DolníPočernice

Rozhodčí: Antonín MUDRA (CZ)

 

 

SzadávánítitulůKlubovývítěz,BestofBreed

 

SzadáváníčekatelstvíCAC,Res.CAC,CAJC

 

Soutěže:

Nejlepší peklubové výstavyNejlepší fenklubové výstavyNejleí veterán klubové výstavy,Nejleí mladý klubové výstavyNejlepší štěně klubové výstavy. Nejleí chovatelská skupinaNejlepšípápsů,Dítě pes.

Udělení titulnení nárokovéRozhodčí nemusí tituzadatZměnrozhodčíhvyhrazena. 

Uzávěrky: 1. uzávěrka – 1. 3. 2024

                 2. uzávěrka – 10. 3. 2024

 

 

Přejímkpsů                                                         9.00 – 10.00 hod.

Oficiální zahájení výstavy                                              10.00 hod.

Slavnostní vyhlášení klubovýcšampionů 2023       10.05 hod.

Posuzování v kruhu                                  10.15 hod. - 12.00 hod.

Vyhlášení a přehlídka vítězů                                        12.00 hod.

Soutěže                                                                          12.30 hod.

 

Kontaktní informace:

Jiří ZEMEK – 605 186 678 Zemekjirka@seznam.cz

Martina Grolbertová – 774 216 217 – grmartina@seznam.cz

 

Rozdělení do tříd: Przařazení dtřídjeozhodující stáří devýstavy!

 

Štěňata - do 6 měsíců

Dorost - od 6 do 9 měsíců

Mladých - od 9 do 18 měsíců

Mezitřída - od 15 do 24 měsíců

Otevřená - od 15 měsíců

Vítězů - od 15 měsíců s titulem Národním, klubový vítěz, národní, mezinárodní Champion

                                                      FCI Evropský a Světový vítěz, vítěz speciální výstavy

Veterán - od 8 let

 

 

 

Pokyny pro vyplňování přihlášky:

Přihlašování probíhá prostřednictvím on-line systému www.dogoffice.cz Každý uživatel musí mít v systému zřízen svůj osobní účet. V části moji psi si založíte své psy a přiložíte k nim potřebné přílohy (PP obě strany včetně strany, kde je uvedený majitel). Majitel zapsaný v PP musí být stejný, jako je jméno uživatele účtu v dogoffice, tzn. pokud je pes ve spolumajitelství, musí na stejná jména být založen i účet v DO. Založení účtu vám bude sloužit i pro přihlašování na další výstavy v ČR. V průběhu přihlášení na některou z NV nebo MVP dojde od pořadatelů ke schválení, nebo neschválení, dokumentů u psa.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez urgence NEPŘIJMOUT přihlášky nezaplacené do uzávěrky. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy.

Vstupní listy jsou k dispozici v systému www.dogoffice.cz od 1. 2. 2024.

 

Výstavní řád:

Výstavy se mohou zúčastnit předem přihlášení jedinci plemene Yorkshire terrier s platnýmprůkazempůvodu,kteřídosáhlipředepsanéhověkuprouvedenétřídy. Vystavovat senesmí feny háravé,vevysokémstupnibřezostiakojící feny.Dále pakjedincivevlastnictvíosob,jimžbyloodňatoprávozúčastňovatsevýstav. Jedincinesmí volněpobíhat amusí býtopatřeniobojkemavodítkem.Zaškody způsobenéjedincemručímajitel.Pořadatelnezodpovídázazranění,ztrátuči úhyn jedince. Na výstavě je přísně zakázán prodej štěňat.

Podpisem přihlášky se majitel psa / feny zavazuje dodržovat výstavní řád a bere na vědomí, že při jeho hrubém porušení může být z výstavy vyloučen. Pokud by se výstava z pádných důvodů nemohla konat, výstavní poplatky se nevracejí, budou použity k úhradě výdajů s výstavou spojených. Při neúčasti na výstavě z jakýchkoliv příčin se výstavní poplatky nevracejí. Věcné ceny budou předány na místě pouze majitelům vystavovaných jedinců. Udělení titulu není nárokové. Rozhodčí nemusí titul zadat.

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí výstavní řád ČMKU 2016.

 

Doklady pro účast na výstavě:

 

 

 

Veterinární podmínky:

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkováním nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003.

Psi musí být očkováni proti vzteklině dle zákona č. 302/2017 Sb (zajistit,abybylipsi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni7d) proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor)

areálu nesmí být zvířata,která neprošla veterinární kontrolou nemají předepsané veterinární doklady.Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího může být podán pouze z formálních důvodů a to písemně po dobu konání výstavy současně se složením jistiny 500,-Kč, která při rozhodnutí komise v neprospěch stěžovatele propadá.

ORGANIZÁTOR:

YTKCHaJP, z.s. - KLUBOVÁ VÝSTAVA PSŮ

+420 – 605 186 701, 774 216 217, email: grmartina@seznam.cz, zemekjirka@seznam.cz

platba na konto: Česká spořitelna: 122982399/0800Po přihlášení přes www.dogoffice.cz, vám tento systém po zadání přihlášky

vygeneruje variabilní symbol.

Po přihlášení si dokončenou přihlášku můžete zkontrolovat v části "MOJE PŘIHLÁŠKY".

V případě, že podanou přihlášku nevidíte, přihlášení neproběhlo.

Přihlášky zaslané emailem nebo poštou nebudou přijaty a nebude na ně reagováno