RYCHLÉ ODKAZY

T E R M Í N Y


19.3.2023 Klubová výstava

18.6.2023 B o n i t a c e

24.9.2023 B o n i t a c e

26.11.2023 B o n i t a c e

Číslo účtu:
122 982 399/0800

 

POPLATKY YORKSHIRE TERRIER KLUBU CHOVATELŮ A JEHO PŘÁTEL
Včasným uhrazením ulehčíte sestavování aktuálního seznamu členů pro následující rok, zajistíte si bezproblémové vydávání krycích listů, zařazení vašeho zvířete do klubového seznamu chovných psů, doručení informativních materiálů a zpravodaje klubu. Při platbě členského příspěvku uvádějte variabilní symbol = Vaše klubové číslo

Číslo účtu klubu: 0122982399/0800

Adresa majitele účtu:
Yorkshire Terrier klub chovatelů a jeho přátel ( YTKCHaJP )
Praha
Na tuto adresu neposílejte peníze v hotovosti


POPLATKY KLUBU

  výhody členství v klubu poplatky klubu
Administrativní poplatek* - při sepsání smlouvy o poskytování chov. servisu, bez členství v něm 1500,- Kč
Administrativní poplatek* - při podání přihlášky do klubu, za účelem členství v něm 200,- Kč
Členský příspěvek 500,- Kč
Bonitační poplatek sleva 400,- Kč 600,- Kč
Krycí list - pes sleva 290,- Kč 652,- Kč
Krycí list - fena sleva 290,- Kč 701,- Kč

* Administrativní polatek ( jednorázová platba ) - uzavření smlouvy, přijetí přihlášky do klubu, zpracování dat, zaslání klubových materiálů žadateli / novému členovi, administrativní úkony

Členský příspěvek se hradí paušálně na každý rok členství v klubu.
Členský příspěvek je splatný ke dni 15.02. daného roku.
Jako variabilní symbol uvádějte přidělené klubové číslo.

YTKCHaJP poskytuje své služby v rámci chovatelského servisu každému občanovi ČR, ať je členem klubu či nikoli. Pro nečleny klubu na základě řádné smlouvy o poskytování služeb v rámci chovatelského servisu. Poplatky a slevy z nich jsou odsouhlaseny členy klubu na Členské schůzi nebo na Mimořádné členské schůzi .

Pro členy klubu:
Stanovy klubu ujasňují podmínky členství, poskytování služeb a výhod ze strany klubu a následné povinnosti člena klubu, poslání a cíle klubu,...
Každý z členů klubu by se se stanovami klubu měl seznámit a následně je dodržovat. Dále by se měl řídit Zápisním řádem ČMKU a platnou legislativou ČR.
Pro nečleny klubu:
Poskytování služeb klubu v rámci chovatelského servisu, vyplývajících z Zápisního řádu ČMKU a ze stanov YTKCHaJP.
YTKCHaJP poskytuje své služby na základě vyplněné přihlášky k odběru služeb, sepsané smlouvy o poskytování služeb v rámci chovatelského servisu klubu a zaplacení administrativního poplatku.
Smlouva ujasňuje za jakých podmínek klub poskytuje své služby, povinnosti nečlena v rámci chovu vyplývajících z řádů ČMKU a platné legislativy ČR, výši poplatků za služby v rámci chovatelského servisu a dobu platnosti smluvního vztahu.

VYHLEDÁVÁNÍ


Logo klubu
Ikona Facebook qrcode

PARTNEŘI

Logo pes přítel člověka Logo Poháry Bauer